THIS IS COIN.

THE LEADING EXPERTS ON PHYSICAL SECURITY

READ MORE

About Coin

Kompania COIN u themelua në vitin 1941, fillimisht si dyqan zejtar (makinist). Dyqani funksionoi si i tillë deri në fillim të vitit 1990.

Dyqani u regjistrua si NTSHP COIN në vitin 1991 në Prishtinë, në të njejtin lokacion ku është edhe sot. (Rr. Ilaz Agushi Nr. 48c, Prishtinë). Fillimisht shërbimet që Kompania ofronte ishin: Hapja e sefave, nderrimi i bravave (punimi i bravave) dhe modifikimet e të gjitha llojeve të sefave dhe bravave.

Në periudhen pas vitit 1999, COIN vazhdoi me aktivitetet e njejta; furnizimin, servisimin dhe hapjen e sefave (sidomos sefave të cilët kishin mbetur të mbyllur si pasojë e luftës në Kosovë), dhe gjithashtu rehabilitimin e trezoreve të Shërbimit të Kontabilitetit Shoqëror.

Tani COIN është Kompani lidere në fushën e sigurisë fizike, duke ofruar sisteme mekanike, mekatronike dhe duke zhvilluar softverw dhe harverë në bazë të nevojave specifike të klientëve.

 

Partner

Partner

OLD LOGO

Old Logo

Member of

Member of

TIMELINE

1941

  • Company Established

1991

  • Shop Updated

1999

  • Coin Reopened

2004

  • Electronic Systems

2013

  • System Integration

Safes

Bank safes
Modular Safes
Massive Safes
Special purpose Safes

Cabinets

Fireproof cabinets
burglary proof cabinets
Chemicals cabinets

Locks

Mechanical
electronic
Centralized
Online

Access

Bank note counters
Bank note verifiers
Bank note binders
Coin Counters

Software

- Specially Developed Software for Monitoring
- Specially developed Software for Cash Processing
- Software Integration

Services

- Security System Building
- Special Transport/Installation
- Equipment Servicing

Mechanical Systems

- Master Key Systems Design and Assembly
- Hotel System Building
- Blank Key Cutting
- Special Profile Key Design

System Managment

- Management of Centralized System's
- Management of Networked System's

Str. I. Agushi 48C
10000 Prishtina, Kosovo

Tel/fax.:+381 (0)38 232-855
GSM: +377 (0)44 799 644

Str. I. Agushi 48C
10000 Prishtina, Kosovo

Tel/fax.:+381 (0)38 232-855
GSM: +377 (0)44 799 644